معاونت سما

معاونت آموزش هاي عمومي و مهارتي سما نجف آباد


معاونت آموزش هاي عمومي و مهارتي سما  

 دكتر شهلا روزبهاني   

دكتر روز بهاني 2

شماره تماس مستقيم :         42291040  - 031 

آدرس :  

نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - معاونت سما 


 معاونين پيشين 

محمد رضا بهمن پور   1382  - 1373 
بهمن معمار اماميه  1392  - 1382
حميد زاهدي  1395  - 1392
اسدالله خاكي  1398  - 1395


معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مسئولیت نظارت و مدیریت مدارس سما در مقاطع مختلف و نیز آموزشکده سما را بر عهده دارد. ارائه رهنمود های مختلف در جهت توسعه آموزش عالی و نیز آموزش در مقاطع پایین تر، مدیریت و نظارت بر عملکرد مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، ارائه رهنمود های علمی جهت افزایش سطح علمی و نیز ارائه راهکارهای فرهنگی و هنری در مقاطع مختلف تحصیلی سازمان سما از جمله اهداف این معاونت می باشد . 


     

شما اینجا هستید: صفحه اصلی معرفی معاونت سما