تماس با ما

تماس

 ارتباط با معاونت و مدارس سما نجف آباد 

 تلفن دفتر معاونت :                        42291040 - 031 

  دبستان دخترانه دوره اول  :               42291047- 031

دبستان دخترانه دوره دوم  :                 42291121- 031 

 دبستان پسرانه دوره اول :                 42291046- 031

 دبستان پسرانه دوره دوم  :               42291123- 031

دبیرستان دخترانه دوره اول :           42291049- 031

دبیرستان دخترانه دوره دوم :          42291051- 031

دبیرستان پسرانه دوره اول :             42291048- 031

دبیرستان پسرانه دوره دوم :           42291050- 031

آدرس  :      نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی - معاونت سما نجف آباد 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی تماس با ما