اخبار مدارس و معاونت

کسب رتبه نخست کشوری در ارزیابی فرهنگی توسط سمای نجف آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول سمای نجف‌آباد، رتبه نخست کشوری را در ارزیابی فرهنگی کسب کرد.

راهنمایی پسرانه

برابر ارزیابی سالیانه عملکرد فرهنگی مدارس سمای کشور که از سوی معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامیصورت گرفت، دبیرستان پسرانه دوره اول سمای نجف‌آباد به دلیل اهتمام و توجه به اجرای مطلوب فعالیت‌های فرهنگی در سال تحصیلی 1400-99، موفق شد جایگاه نخست کشوری را در بین مقاطع متوسطه دوره اول پسرانه به خود اختصاص دهد.

در این ارزیابی، دبیرستان دخترانه دوره دوم سمای نجف‌آباد نیز با کسب جایگاه ششم میان مقاطع متوسطه دوره دوم، موفق شد بین رتبه های برتر فرهنگی قرار گیرد.

کسب رتبه یازدهم در ارزیابی فرهنگی مدارس سمای کشور توسط دبیرستان دخترانه دوره اول در بین مدارس متوسطه دوره اول، از دیگر عناوین به دست آمده سمای نجف‌آباد در ارزیابی فرهنگی سال تحصیلی1400-99 از سوی معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می رود.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار مدارس و معاونت کسب رتبه نخست کشوری در ارزیابی فرهنگی توسط سمای نجف آباد