اخبار آموزشکده

برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود سال 98

 

جلسه توجيهي ويژه دانشجويان پسر ورودي جديد در روز سه شنبه 98/7/16 جهت 150 نفر و ويژه دانشجويان دختر روز چهارشنبه مورخ 98/7/17  جهت  110 نفر  از وروديهاي جديد در مسجد آموزشكده تشكيل گرديد .

 

IMG 3067

IMG 3076

در اين جلسه رياست محترم آموزشكده ،معاونت محترم فرهنگي دانشجويي،مدير محترم آموزش ، مدير محترم حراست و مدايران محترم گروه هاي درسي به تبيين مسائل آموزشكده و دانشجويان پرداختند. 

 

IMG 3067

 

در ادامه دانشجويان به گروههاي كوچكتر جهت آمايش مشاوره اي تقسيم و مشاوران آموزشكده مسائل مشاوره اي ابتدايي مورد نياز دانشجويان را بيان نمودند .

 

IMG 3117

در پايان دانشجويان جهت تست سلامت و صدور كارت سلامت به كارشناسان شبكه بهداشت مستقر در آموزشكده هدايت شدند. 

 

IMG 3088

IMG 3163

IMG 3170

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار و تازه ها اخبار آموزشکده برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود سال 98